Tập đoàn Nam Cường hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Sáng ngày 12/7/2016, Tập đoàn Nam Cường cùng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về việc hỗ trợ nguồn lực và bảo lãnh ngân hàng cho dự án Khu hỗn hợp Trung tâm TMDV và Nhà ở tại Dương Nội, Hà Đông.

Theo thỏa thuận hợp tác, TPBank cùng với Tập đoàn Nam Cường cam kết tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo vệ quyền lợi tài chính cho khách hàng mua nhà dự án Khu hỗn hợp Trung tâm TMDV và Nhà ở tại Dương Nội của Nam Cường, đồng thời đảm bảo khách hàng sẽ được nhận nhà đúng thời hạn.